Galt - logo

Mieszkaniówka

Nasi doradcy udzielają wsparcia inwestorom z branży deweloperskiej m.in. w następujących obszarach:

 • Przeprowadzanie przeglądów typu due diligence, które w znacznym stopniu obniżają ryzyko planowanej transakcji nabycia nieruchomości
 • Weryfikacja umowy nabycia nieruchomości w zakresie jej zapisów podatkowych
 • Analiza przedmiotu transakcji w celu określenia skutków podatkowych nabycia
 • Doradztwo w zakresie opodatkowania alternatywnych form finansowania inwestycji
 • Doradztwo w zakresie rozliczenia wpłat klientów spółki deweloperskiej realizującej inwestycję mieszkaniową
 • Doradztwo podatkowe przy rozliczeniu budowy wieloetapowego projektu deweloperskiego
 • Rozliczenie kosztów wykończenia powierzchni
 • Weryfikacja amortyzacji podatkowej środków trwałych
 • Opracowanie poprawnego podatkowo sposobu odsprzedaży projektu deweloperskiego wraz z rozliczeniem transakcji sprzedaży projektu deweloperskiego
 • Weryfikacja prawidłowości rozliczeń podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości
 • Planowanie podatkowe oraz doradztwo w procesie akwizycji oraz restrukturyzacji spółek z branży deweloperskiej (nabycia, fuzje, konsolidacje, aporty przedsiębiorstw, likwidacje etc.)

Osoby kontaktowe