Galt - logo

Artur
Gawiński

Doradca podatkowy

Od 2010 roku buduje i zarządza podatkowo – księgową firmą doradczą.

Uczestniczył w wielu złożonych projektach doradczych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z cenami transferowymi, podatkowych aspektach restrukturyzacji oraz zagadnieniach międzynarodowego prawa podatkowego. Jego doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo podatkowe na rzecz międzynarodowych grup kapitałowych oraz średnich i dużych przedsiębiorstw krajowych prowadzących działalność na rynku nieruchomości.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu takich projektów, jak przekształcenia i połączenia spółek, planowanie podatkowe zbycia przedsiębiorstw oraz istotnych aktywów, audyty podatkowe oraz przeglądy typu duediligence.

Swoim doświadczeniem dzieli się jako prelegent podczas konferencji i szkoleń poświęconych tematyce zagadnień podatkowych w umowach najmu, cen transferowych (TP) oraz podatku u źródła (WHT).

Artur świadczy usługi na rzecz klientów od 2003. Doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc funkcje managerskie w międzynarodowych renomowanych firmach doradczych m.in. pracując w departamencie podatków PwC oraz KPMG.

Artur należy do Krajowej Izby Doradców Podatkowych.