Galt - logo

Julita
Czerwińska

Doradca podatkowy

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz międzynarodowego prawa podatkowego, w tym podatku u źródła (WHT) oraz raportowaniu schematów podatkowych (MDR). Jej doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo podatkowe na rzecz międzynarodowych grup kapitałowych oraz średnich i dużych przedsiębiorstw krajowych prowadzących działalność na rynku nieruchomości komercyjnych.

Na co dzień Julita zajmuje się bieżącym doradztwem, łącząc wiedzę zarówno z obszaru podatku CIT oraz VAT, jak i podatków lokalnych. Posiada doświadczenie w doradztwie przy procesach restrukturyzacyjnych i transakcyjnych w zakresie podatku CIT.

Wspiera przedsiębiorców w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi. Reprezentuje klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Julita jest zaangażowana w działalność szkoleniową m.in. w obszarze cen transferowych (TP), podatku u źródła (WHT) oraz raportowaniu schematów podatkowych (MDR).

Dołączyła do Galt w 2014 r. Jest absolwentką finansów i rachunkowości na Wydziale Ekonomicznym oraz prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Julita należy do Krajowej Izby Doradców Podatkowych.